Úvod

Vážený zákazníku,

připravili jsme pro vás seriál přednášek po internetu, tzv. „HL-Webináře“. Přednášky budou nepravidelné a budou se věnovat různým tématům spojeným s vnitřní kanalizací.

Lektory budou: Ing. Jakub Vrána Ph.D., Ing. Miroslav Hartl, Ing. Jaroslav Maňas

Přednášky a jejich témata budou rozděleny na část teoretickou (legislativa a normy) a produktovou (výrobky firmy HL Hutterer Lechner GmbH).
Prezentace budou začínat v 10,00 hod a celková délka prezentace by neměla překročit jednu hodinu.

Akce jsou pevně naplánovány na tyto dny:

 

1)           2.3. 2017 10,00 hod

Větrání vnitřní kanalizace; Ing. Jakub Vrána Ph.D., Ing. Jaroslav Maňas

–             Funkce splaškových odpadních potrubí a jejich větrání, použití přivzdušňovacích ventilů.

–             Průtoky vzduchu KPV, údržba a životnost, třídy ventilů, instalace

 

2)           9.3. 2017 10,00 hod

Nouzové odvodnění střech; Ing. Miroslav Hartl, Ing. Jaroslav Maňas

–             Technika řešení nouzového odvodnění, Safe vtoky a vedení potrubí

–             HL výrobky a skladby střech, parkoviště, Revit a správný návrh střešních vtoků

 

3)           23.3. 2017 10,00 hod

Nová podomítková řešení ZU k pračkám, myčkám nádobí, sušičkám a pod.; Ing. Jakub Vrána Ph.D., Ing. Jaroslav Maňas

–             Ochrana vnitřního vodovodu před zpětným průtokem podle ČSN EN 1717 a ČSN 75 5409.

–             Soupravy pro připojení praček a myček, ventil HL0406.1E, nové podomítkové verze

 

4)           30.3. 2017 10,00 hod

Odvádění kondenzátů z klimatizačních zařízení, fancoilů a pod.; Ing. Jakub Vrána Ph.D., Ing. Jaroslav Maňas

–             Odvodnění technologických zařízení – požadavky ČSN 75 6760. Potrubí se dvěma ZU

–             Výrobky  firmy HL,  počet jednotek na jednu ZU, spádování potrubí, min pr. ZU DN32

 

5)           21.4. 2017 10,00 hod

Řešení a odvodnění bezbariérových sprchových prostor; Ing. Jakub Vrána Ph.D., Ing. Jaroslav Maňas

–             Navrhování a dimenzování připojovacích potrubí vnitřní kanalizace podle ČSN 75 6760.

–             Sprchové žlaby a vpusti HL výhody projektování, instalace a údržby, design série HL53

 

6)           5.5. 2017 10,00 hod

Ochrana budov před vzdutou vodou; Ing. Jakub Vrána Ph.D., Ing. Jaroslav Maňas

–             Ochrana objektů proti vzduté vodě podle ČSN EN 12056-4 a ČSN 75 6760.

–             Zpětné armatury proti vzduté vodě, sortiment výrobků HL, zásady instalace, elektronika

 

7)           12.5. 2017 10,00 hod

Čistící tvarovky, lapače splavenin, dvorní vtoky – parkoviště; Ing. Jakub Vrána Ph.D., Ing. Jaroslav Maňas

–             Místa pro čištění a jejich umísťování na vnitřní kanalizaci podle ČSN 75 6760. Odvádění srážkových vod podle ČSN 75 6760.

–             Nové lapače splavenin HL600N, HL600NHO, HL98, velkokapacitní vtoky

 

8)           25.5. 2017 10,00 hod

Podlahové vpusti HL a stavba; HL; Ing. Miroslav Hartl, Ing. Jaroslav Maňas

–             Legislativa, podlahové vpusti, návaznosti na akustiku, tepelné izolace, požární odolnost

–             Podlahové vpusti a příslušenství k nim, správná volba velikosti vtoků, utěsnění na stavební hi konstrukcí, svislé odtoky a nástavce k nim.

 

V e-mail-ové  korespondenci (každé pondělí před webinářem) vám pošleme pozvánku s tímto připojovacím linkem https://www.wiziq.com/online-class/4441330-odtoky-hl

Je stejný pro připojení na všechny termíny našich prezentací.
Přihlášení nebude vyžadovat žádnou administrativu a přihlásíte se pouze svou e-mailovou adresou. Link bude přístupný již 20 minut před začátkem přednášky a technická podpora

Vám bude připravena pomoci s případnými problémy.

Budeme velice rádi za šíření této informace o webinářích vašim kolegům a spolupracujícím firmám z oboru.

 

Pokud si nejste jisti, jestli od nás dostáváte korespondenci a to jak e-mailem, anebo klasickou poštou, uveďte prosím v dále kontaktním formuláři vaše údaje.

Usnadní to vaši další informovanost.

 

Na účast na webinářích se těší

 

Tým přednášejících